Sociale wetgeving

Sociale wetgeving en door het bos de bomen niet meer zien? Dan is deze tweedaagse opleiding de ideale oplossing! Er wordt een overzicht gegeven van de sociaal-juridische basisreglementeringen en dit van de aanwerving van een werknemer tot de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Kortom deze opleiding is het ideale instrument om uw kennis over de sociale wetgeving op te frissen maar ook om uw eerste stappen hierin te zetten.
 
Inhoud
• Arbeidsovereenkomsten (soorten, schorsingen, beëindiging, verplichtingen van de partijen, taalgebruik,…)
• Arbeidsreglementering (arbeidsreglement, loonbeschermingswet, betaalde feestdagen, arbeidsduur, deeltijdse arbeid, …)
• Sociale zekerheid (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, RSZ-bijdragen,…)
 
Datum
Maandag 14 & 21 oktober 2019
 
Prijs
€ 745 / cursist van 9u - 17u

Infosessie Tilthermometer i.s.m. Vlaamse Ergonomie Vereniging (VerV)
Wilt u de fysieke belasting bij uw zorgmedewerkers in kaart kunnen brengen?
 
De Vlaamse Tilthermometer kan u hierbij helpen.  
De Vlaamse Tilthermometer is gegroeid uit een brede consensus binnen de zorgsector. De methode gaat uit van de restcapaciteit van de zorgvrager en in functie daarvan de juiste hulpmiddelen tijdens de verschillende transfers.
De werkgroep zorg van de Vlaamse Ergonomie Vereniging, VerV, heeft de methode geoptimaliseerd en gebruiksvriendelijk gemaakt op basis van alle feedback.
De externe Preventiediensten in Vlaanderen dragen deze methode nu uit om ondersteuning te bieden en het welzijn van de zorgmedewerkers te verbeteren.
 
CLB Externe Preventie deed al ervaring op met deze tool en biedt een gratis infosessie aan waarbij met concrete praktijkvoorbeelden aan de slag wordt gegaan.
 

Datum
Donderdag 24 oktober 2019 
 

Programma
8u30               Onthaal
9u                   De tilthermometer : mobiliteitsklassen en zorgzwaarte
                        Aan de slag met concrete voorbeelden
                        Interpretatie van resultaten
                        Implementatie van een participatief tilbeleid binnen uw zorgbedrijf
12u                 Nabespreking met koffie  
  
Prijs
Gratis
Ontslag om dringende reden
 
Nog al te vaak zondigen werkgevers tegen de basisprincipes van een ontslag om dringende reden. Fouten of slordigheden tegen de vorm of de termijn hebben nochtans nefaste gevolgen. In dat geval zal een rechter bij een a posteriori controle, hoe ernstig de redenen voor de onmiddellijke beëindiging ook waren, het ontslag als ongeldig afdoen en de werkgever veroordelen tot betaling van een verbrekingsvergoeding.
Ook een slechte voorbereiding van het ontslag of het hanteren van kwestieuze bewijsmiddelen, kunnen roet in het eten gooien. Het is aan de werkgever om de dringende reden te bewijzen, slaagt hij er niet in, zal de verbrekingsvergoeding verschuldigd zijn. zelfs twijfel speelt in het voordeel van de ontslagen werknemer. 
Tot slot is de ene reden voor ontslag de andere niet. Concrete omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat een ogenschijnlijk ernstige tekortkoming, gegeven de omstandigheden niet van die aard is elk vertrouwen onmiddellijk en definitief te verliezen.

Hoog tijd dus voor herhaling van de basisprincipes aan de hand concrete voorbeelden uit de meest recente rechtspraak en een overzicht van tips waarmee je onmiddellijk aan de slag kan.

Kennelijk onredelijk ontslag
CAO 109 betreffende de motivering van het ontslag bestaat inmiddels 5 jaar.
Werkgevers zien ondertussen het belang in van de systematische opvolging van werknemers en het nauwgezet documenteren en bijhouden van hun tekortkomingen, ingebrekestellingen en eventuele tuchtsancties in het personeelsdossier. Immers, wanneer de ontslagbeslissing valt, zal de werkgever dit moeten kunnen verantwoorden én onderbouwen naar de werknemer toe, alsook naar de vakorganisatie toe die over de schouders meekijkt.
Werd de betrokken werknemer eerder niet opgevolgd of bijgestuurd en werden frustraties van werkgeverszijde niet vooraf gecommuniceerd, geeft dit soms aanleiding tot uitstel van de ontslagbeslissing of zelfs tot veroordeling van de werkgever in betaling van een schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag van maximaal 17 weken loon.
Het doel van het seminarie is de werkgever inzichten te verschaffen in de vereisten van CAO 109 betreffende de motivering van het ontslag en de do’s and don’ts mee te geven aan de hand van concrete voorbeelden en recente uitspraken van de verschillende Arbeidsrechtbanken en Arbeidshoven.

Datum
Dinsdag 19 november 2019 van 9u - 12u

Prijs
€ 150 / cursist

 

Praktische informatie
 
 
De opleidingen vinden plaats in de CLB Group opleidingszalen te Alken.
 
Aanmelden kan via de receptie aan de hoofdingang.
  

Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
T 011 31 23 41
 

Voor verdere info kan u steeds terecht op onze website www.clbgroup.be
Algemene voorwaarden
 
Uw deelname aan deze opleidingen is definitief na inschrijving.
 
De factuur van de opleiding wordt op voorhand opgemaakt en verstuurd naar het opgegeven facturatieadres.
Tussenkomst via KMO-portefeuille is momenteel nog niet mogelijk voor bovenstaande opleidingen.
 
Annulatie is enkel schriftelijk mogelijk tot 10 kalenderdagen voor aanvang van de opleiding. Bij latere annulatie wordt het volledige inschrijvingsgeld aangerekend. Annuleren kan op volgend e-mailadres: academy@clbgroup.be
 
Bij onvoldoende deelnemers of door onvoorziene omstandigheden kan CLB Group genoodzaakt zijn de opleiding te annuleren of het programma, datum of locatie te wijzigen.
 
Download hier de annulatievoorwaarden.